Etiketler

Etiketler

İdare mahkemesi İle İlgili 157 Haber Bulundu.

Mahkeme Üyemize Maaştan Para Kesme Cezasını İptal Etti

Danıştay’dan İş Bırakan Memura Ceza Verilmeyeceği İle İlgili Onama Kararı

Üniv. Hastanesinden Muvafakat Talebi ile ilgili Onama Kararı

Sözleşmesi Sebepsiz Sona Erdirilen Yöneticiler İçin Önemli Karar

Mahkemeden Skopi Kullanan Hemşireye Yıpranma Payı

Sözleşmesi Yenilenmeyen Üyemize Göreve İade ve 47 Bin TL Tazminat

%50 Arttırımlı Nöbet Ücretleri İle İlgili Önemli Bozma Kararı

Üniv Hast. Sterilizasyon Ünitesi İçin Önemli Riskli Birim Kararı

İl İçinde Eş Durumu Tayininde Mahkemeden Önemli Karar

Sendikacının Görev Yerini Değiştirmeye Mahkemeden İptal

5 Yıl Nakil Yasağı Aile Birliğinin Sağlanmasını Engelleyemez

Mahkemeden 4/B’lilerle İlgili Eş Durumu Tayininde Önemli Karar

Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Riskli Birim Kararı

Skopi Görevlendirmesinin İptaline Danıştay’dan Onama

Keyfi Atama Hukuksuzluğunu Sonlandırdık

İcap Nöbetleri İle İlgili Mahkemeden Önemli Karar

Geçici Görevlendirmelerle İlgili Önemli Bozma Kararı

Mahkeme: Memurun Hatası Veya Kastı Yoksa Yapılan Ödeme Geri Alınamaz

Bakanlığın Üst Öğrenim Haksızlığı Mahkemeden Döndü

Huzurevine Keyfi Tayine Mahkemeden İptal

Aile Sağlığı Çalışanına Verilen Cezaya Önemli Bozma Kararı

Kamu Dışı ASE’nin Sözleşmesinin Yenilenmemesine Mahkemeden İptal

Fazla Çalışma Süreleri İle İlgili Bir Bozma Kararı Daha

Mahkemeden Sözleşmeli Memura Eğitim Durumundan Tayin Hakkı

112 Çalışanlarına Haksız Cezaya İptal

Danıştay: 5 Yıl Tayin Yasağı Mazeret Tayinlerinde Uygulanmaz

Kararman'dan Yargı Tepkisi

Mahkeme Kararını İdareciler Kulaklarına Küpe Yapsın

Sendikamızdan Önemli Bir Hukuk Zaferi Daha

Döner Sermayeden Keyfi Kesintiye Mahkemeden İptal

Hizmet Süresi Eklenmesi İle İlgili Önemli Karar

Mahkemeden %50 Arttırımlı Nöbet Ücreti Kararı

Sendikamızdan Hukuki Kazanım

Ameliyathanede Islak Zeminde Düşen Sağlıkçıya Tazminat

Aile Hekimliğinde Görevli Personel İçin Önemli Karar

Savunma Almadan Verilen Cezaya Mahkemeden İptal

Mahkeme Görev Dışı Çalıştırmanın Cezasını Bakanlığa Kesti

Mahkemeden Mülakatla Başarısız Sayılmaya İptal

Eş durumundan Tayin hakkında Bir Karar Daha

Üniversite Çalışanlarının Tayin Hakları İle İlgili Önemli Karar

Bölge İdare Mahkemesinden Önemli Bozma Kararı

Mahkeme: Mecburi Hizmet Mazeret Tayinini Engelleyemez

Mikrobiyoloji-Kültür Biriminde Çalışanlar için Önemli Riskli Birim Kararı

Kan Merkezinde Çalışanlar İçin Önemli Karar

Fazla Çalışan Röntgen Teknisyenleri İçin Önemli Onama Kararı

Eğitim Durumundan Tayin Reddine Mahkemeden Durdurma

Refakat İznindeki Mağduriyetin Giderilmesi İçin Başvurduk

Üst Öğrenimle İlgili Önemli Bir Onama Kararı

Mahkemeden Önemli Üst Öğrenim Kararı

Mahkemeden Haklılığımızı Tescilleyen Karar

Mahkeme: Röntgen Teknisyeni Skopi Çekimi Yapmaz

Bölge İdare Mahkemesinden Önemli Onama Kararı

Riskli Birim Haksızlığını Çözmeye Devam Ediyoruz

Danıştay: Kamudan İhraç Edilenler Önce Yerel Mahkemeye Başvurmalı

Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

İntibak Davasını Kazandık

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

Üniversite Hastanesinden Eş Durumu Tayininde Bir Kazanım Daha

Asılsız İhbar Yapanlar Cezalandırılmalı

Üniversite Hastanesi Çalışanları İçin Önemli Karar

DPB 2010 KPSS Sınav İptali İle İlgili Açıklama Yayınladı

Geciken Adalet, Adalet Değildir

Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi İptal

Laboratuvar Çalışanları İçin Önemli Karar

Kan Transfüzyon Merkezi Çalışanları İçin Önemli Karar

Hatalı Hesaplamayı Mahkemeden Döndürdük

4924’lü Doktora Geçici Görevlendirmeye Mahkemeden İptal

Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık

Ceza Puanına İptale Mahkemeden Onama

Erzurum’da 20 Ceza İhtar Puanına İptal

Tekirdağ’da Aile Hekimleri İçin Eylem Gerçekleştirdik

Aile Hekimliğinde Sözleşme Feshine Mahkemeden Durdurma

Aile Hekimlerine Verilen Cezaları İptal Ettiriyoruz.

Süresiz Görevlendirmeye Mahkemeden İptal

ADSM’de Görevli Röntgen Teknisyenleri İçin Önemli Karar

Nöbet Ücretı Davasını Kazandık

Nöbet Ücretinde Haksızlığı Sonlandırdık

Verecek Cevabı Olmayanlardan Yaptıklarının Hesabını Yargıda Soracağız

Defin Nöbetine Mahkemeden İptal

Çalışanların Mağduriyetini Sonlandırıyoruz

Ceza İhtar Puanına Bir İptal de Zonguldak’tan

Eğitim Durumundan Tayinde Önemli Karar

Anaların Gözyaşları Akarken Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs’ı Kutlayamaz

Ceza İhtar Puanını Bir İptal de Bilecik’ten

Bölge İdare Mahkemesi de Bizi Haklı Buldu

Usulsüzlüklere Geçit Yok

Haksızlığa Geçit Vermedik.

Riskli Birimlere Kısmi Süreli Hizmet Verenler İçin Danıştay Kararı

Haksızlığa Uğrayan 4-Cliler İçin Dava Açtık

Nöbet Ücretlerindeki Haksızlıkları Sonlandırıyoruz

4-B’lilerin SGK Primleri İle İlgili Yargıtay’dan Şok Karar

Özel Hizmet Tazminatı Talep Ettik

Telafi Nöbetlerine Cezaya Yürütmeyi Durdurma

Aile Hekimliğinde Cezaları İptale Devam Ediyoruz

Üyemizin Kadrosunu İstanbul İline Aldırdık

Cumartesi Nöbetlerinde Bir Hukuki Zafer Daha

5 Yıl Tayin Yasağında İkinci Karar

Mahkeme: Radyoloji Teknikeri Skopi Çekimi Yapmaz

Mahkemeden Branş Nöbetleri İçin Önemli Karar

Keyfi Göreve Mahkeme Dur Dedi

Mahkemeden Üniv. Hastanesinde Eş Durumundan Tayin Kararı

Tıp Bayramında Alanlara Çıkan Çalışanlara Verilen Cezalara İptal

Ceza İhtar Puanında İptaller Devam Ediyor.

13-14 Mart İş Bırakma Eylemi Uyarı Cezasını İptal Ettirdik

Aile Hekimliğinde Verilen Cezalara Bir İptal de Trabzon’dan

1 Davayla 3 Ayrı Ceza İhtar Puanını İptal ettirdik.

Ceza İhtar Puanına Bir İptal de İstanbul’dan

Mahkeme: Şua İzninde Döner Sermaye Kesilemez

Hukuk Tanımayanlara Tokat Gibi Karar

5 Yıl Nakil Yasağı İle İlgili Önemli Karar

İhtar puanı cezaları iptal edilmeye devam ediyor

Ünv. Hast. Çalışan Uzman Doktorlar İçin Önemli Nöbet Kararı

Yüksek Mahkemeden Memura Harcırah Müjdesi

Mahkemeden Önemli Nöbet Ücreti Kararı

Yetki Aşan Kaymakamlığa Mahkemeden Dur

Mahkeme, Ünv. Hastanesinin Muvafakat Vermemesini İptal Etti.

Cumartesi Nöbeti Cezasına İki İptalde Aksaray’dan

Aile Hekimliğinde Verilen Cezaları İptal Ettirmeye Devam Ediyoruz.

Yıpranma Payı İle İlgili Önemli Kazanım

Aile Hekimliğinde Verilen Cezalara Bir İptalde Bursa’dan

İcap Nöbetinde Hukuksuzluğa Geçit Vermedik

Danıştay Haklılığımızı Tescilledi

Isparta ve Uşak’ta da Cezaları İptal Ettirdik

Aile Sağlığı Çalışanları İçin de Cumartesi Nöbeti Kararı

Cumartesi Nöbetleri İle İlgili Bir İptal de Aksaray’dan

Üniversite Hastanemizde Hukuk Zaferi

Ebelere Riskli Birim Müjdesi

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanı Üyelerimizin Dikkatine

Cumartesi Nöbetlerine Gitmeyen Aile Hekimine Ceza Verilemez

CUMARTESİ NÖBETLERİNE GİTMEYEN AİLE HEKİMİNE CEZA VERİLEMEZ

Mahkemeden Cumartesi Nöbetine Gitmeyenlere Ceza Verilemez Kararı

Şubemizden Bir hukuk zaferi Daha: Röntgen teknisyeni Skopi Yapamaz

Danıştay’dan Kan Merkezinde Görev Yapanlara Riskli Birim Müjdesi

Yargı “30 Yılın Üstüne De Emekli İkramiyesi Ödensin” Dedi

İŞ BIRAKMA SEN-Dİ-KAL BİR HAK-TIR

4/C’li Üyemize Döner Sermayeyi Kazandık

Haksız Geri Ödeme İstenmesine Mahkemeden Veto

AYM Kararı Öncesinde Emekli Olana Da 30 Yıl Üstü İçin İkramiye

Sayman Mutemedi ve Acil Hasta Kabul Memurlarına Nöbet Ücreti Müjdesi

İş Bırakan Aile Hekimine Verilen Cezaya Mahkemeden İptal

Sendikal İznin Kullanılması Engellenemez

Üniversitelerde Görev Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Mahkemeden Sterilizasyon Ünitesi İçin Önemli Riskli Birim Kararı

İşyerinde Ankete Ceza Mahkemeden Döndü

Gazipaşa Basın Açıklamamız

Riskli Birimlere Kısmi Süreli Hizmet Verme İle İlgili Bir Kazanım Daha

Türk Sağlık Sen Kazandırmaya Devam Ediyor

Vekil Ebe Hemşireye Doğum İznini Mahkemede Kazandık

Danıştay’dan Üst Öğrenim İle İlgili Bir Karar

Radyoloji Çalışanları İçin Önemli Gelişme

Sağlık Bakanlığında 63 Çevre Sağlığı Teknikerin İşine Son Verildi

Doktorlara Eş durumu Tayininde Mahkemeden Müjde

Üniversite Personeline Eş Durum Tayininde Bir Karar Daha

Özel Hizmet Tazminatını Mahkemede Kazandık.

Türk Sağlık-Sen’den Bir Hukuk Zaferi Daha

İş Bırakma Eylemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler