Haberler

Hemşireler Kan Ağlıyor

/ İzmir Üniv Yazdır
Bu haber 38,969 defa okundu
 Hemşireler Kan Ağlıyor
14.01.2015 Tarihinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Çocuk Hastanesi hemşire üyelerimiz ve hastanenin diğer kliniklerinde çalışan hemşirelerimizin sorunlarını ve sesini duyurmak için Çocuk Hastanesi önünde tüm hemşirelerimiz için basın açıklaması ve eylem yaptık.

Görsel açıdan hemşirelerimizin sorununa dikkat çekmek için kan ağlayan hemşire maskesi takan hemşirelerimiz, Şube Başkanımız Yasemin ZENGİN ‘in basın açıklamasının ardından Çocuk Hastanesi ve Hastane Yönetimini düdük çalarak protesto etti, sorunlarına çözüm istedi.

CHP Muğla Millet Vekili Nurettin DEMİR’ inde destek verdiği ve açıklama yaptığı basın açıklamamıza destek veren üyelerimize ve Prof. Dr. Sayın Nurettin DEMİR’ e teşekkür ederiz.

Hemşirelik; bireyin, ailenin sağlığını korumak yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirmek amacına yönelik hizmetlerin, planlanması, örgütlenmesi uygulanması değerlendirilmesinde ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan sağlık disiplinidir. Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayışın ve davranışın temeli üzerine kurulmuştur.

Her sağlık hizmetinin dengeli, ulaşılabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktörün, bütün sağlık hizmetlerinin hekimi, hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları ile bir ekip hizmeti olarak verilmesi olduğunu belirtmek isteriz.

Hemşirelik ise bu ekip hizmetinin olmazsa olmazı ve en temel unsurlarıdır. Bütün hemşirelerimiz; hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunabilmesinde omuzlarındaki büyük ve kutsal sorumluluğun bilinci ile görevlerini eksiksiz yapma gayreti içindedirler. Hatta günümüz zor şartlarında insanüstü bir gayrette de imza atmış durumdadırlar.

Sağlık hizmetinde istenilen kaliteye ulaşılması ile hizmetin pahalıya mal olmaması konusunda çatışma, etik sorunlarla karşılaşmasına neden olur. Hemşire sayısındaki yetersizlik, bir hemşireye düşen hastanın fazlalığı, hemşirelerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunlar, mali ve özlük haklarında iyileştirilmeye gidilmemesi çalışma şartları ve ortamdan kaynaklı olumsuz insani ve etik olmayan davranışlar, iş yükü, dayatılan form ve kırtasiyeden dolayı bakım merkezli değil iş bitirme merkezli çalışmak, ne yazık ki günümüzde hemşirelerin etik davranmalarını güçleştirmekte ve tüm hemşirelerimizi tükenmişlik noktasına getirmektedir.

Bugün itibarı ile Çocuk Hastanesinde ve hastanemizin hemen hemen tüm kliniklerinde gelinen nokta ortadadır. Hemşire sayısı düşünülmeden klinik işleyişi ve hasta kabulü yapılarak var olan sayı ile hemşirelerden iş bitirilmesi beklenmekte ve insanüstü bir gayret ile çalışma istenmektedir. Tüm bunlar istenirken ne yazık ki hemşirelerimiz çalışma ortamı, ailevi hayatları, psikolojik durumları, sağlıkları göz ardı edilmekte ve bunlar için en ufak bir iyileştirilmeye gidilmemektedir.

Çocuk Hastanesi artık çarpık yapılaşmasından kaynaklı her birimin kendi içinde baş olma isteğinden dolayı tüm sıkıntı ve sorunların faturasını hemşirelere çıkartmaktadır. Hemşire eksikliği bahane edilerek bir biri ile bakım konusunda da sıkıntı yaratacak klinikler birleştirilerek bu kliniklere tek hemşirenin hizmet vereceği bir dayatma şeklinde hemşirelerimize yaptırılmaya çalışılmaktadır. İmmünoloji kliniği gibi önemli bir servisle enfeksiyon kliniğini birleştirdik her iki kliniğe tek hemşire hizmet verecek demek nasıl bir mantıktır kavrayabilmiş değiliz. Sorun hemşire eksikliği ise neden bu eksikliği giderme yoluna gidilmez yada hemşire sayısına göre birim ayarlanması yapılarak hasta yatışı düzgün ve planlı bir şekilde yapılmaz.

Sorun çözme adına yöneticilerle yaptığımız her yol ne yazık ki kapatılmış ve uygulamaya son verme yerine bu şekilde devam edeceği söylenmiştir. Başhekimliğin Çocuk Hastanesine sunduğu çözüm önerileri özellikle kan alma ünitesi ile ilgili ve birimlerle ilgili olanları ne yazık ki Çocuk Hastanesi Kürsü Kurulundan onay almamış. Bu şekilde bir çalışma sistemi ile çalışmak zorunda bırakılan hemşireler olmuştur.

3. Basamak sağlık hizmeti sunan Üniversite Hastanelerinde sağlık bakım zincirine önemli bir katkı sağlayan hemşirelerimiz artık yeter diyor. Hemşirelerimizin sorunlarını çözme yerine sorunları ile baş başa bırakmak, ben istedim sen yapacaksın demek hangi etik çerçeve ve kurala dayandırılır, bunu Çocuk hastanesi ve hastane yönetimine soruyoruz. Ve hastane yönetiminden sesimize kulak vermelerini, sorunlarımız için olumlu adım atmalarını istiyoruz.

TALEPLERİMİZ

1-Kliniklerdeki hemşire açığı ve eksikliğinin acilen giderilmesi. (Acil Servis, Çocuk Hastanesi, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi ve birçok klinikte hemşire eksikliği nedeni ile iş yükü kalan hemşireler üzerinden götürülmektedir.)

2- Artı mesailerden vazgeçilmesi.

3-Çocuk Hastanesindeki hemşire eksikliği neden gösterilerek iki servise tek hemşirenin hizmet vereceği uygulamaya son verilerek birime hemşire takviyesi yapılması.

4-Çocuk Hastanesinde birimlere hizmet veren hemşirelerin yerlerinin sabitlenmesi, sürekli yapılan farklı birimlere çekilme ve görevlendirmelerin hata yapma riski doğuracağı ve hemşirelerin iş performansını düşüreceği göz ardı edilmemeli.

5- Kan alma birimine çözüm bulunması. Birime kalıcı elaman takviyesi yapılarak hem çalışan, hem hasta birikmesinden dolayı hasta mağduriyetinin giderilmesi.

6- Yoğun bir şekilde hizmet veren hemşirelerimizin servislerdeki iş yükünü azaltmak için 440 kodlu günübirlik yatışların serviste takibinden vazgeçilerek bu hastaların takiplerinin yapılacağı farklı bir birim ve ekip oluşturulması.

7- Kliniklerdeki yoğun bakım ünitelerinde hemşire başına düşen hasta sayısının yasal mevzuat çerçevesinde 2. Ve 3. Basamak yoğun bakımlarda bakılması gereken hasta sayısına sabitlenmesi yada bu birimlere hemşire takviyesi yapılması.

8- Tüm kliniklerde insani koşullara uygun, hemşirelerimiz için dinlenme odalarının yapılması ve düzenlenmesi.

9- Hemşirelerimizin iş yükünün göz önüne alınarak yapılan işin niteliğinden dolayı döner sermayelerin hak edilen oranlar olan %150 (servisler) %200( özel birimler) üzerinden verilmesi.

10- Acil servise hizmet veren hemşirelerimizin sesine kulak verilmeli, acil servis tiraj sorunu çözümlenmeli, tiraj servisinde hekim talebi karşılanmalı.

11- Kliniklerdeki raporlu ve nöbet tutmaz durumda olan hemşirelerin sayısı tespit edilerek tüm kliniklere adilane bir dağılım olacak şekilde bir ayarlama yapılması.

12-Sağlık sorunu nedeni ile heyet raporu verilen hemşirelerin, heyet raporu verilen kliniğe gönderilme ile ilgili hukuk kurallarına aykırı uygulamadan ivedilikle vazgeçilmesi.

13-İş bitirme merkezli çalışmamıza neden olan ve tarafımıza dayatma şeklinde sunulan formlar ve kırtasiye işlerinden vazgeçilerek, günümüz çağı teknolojisine uygun kodlamalarla hasta bakım merkezli çalışmamızın sağlanması, unutulmamalıdır ki asıl işimiz hasta bakımı.

14-Kendi işimiz dışında olan tün kodlamaların tıbbi sekreterler tarafından yapılmasının sağlanması ve iş yükümüzün bu anlamda hafifletilmesi.

Unutulmamalıdır ki kaliteli bir bakım ancak mutlu bir sağlık çalışanı ile elde edilebilir.


Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

14.01.2015 Tarihinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Çocuk Hastanesi hemşire üyelerimiz ve hastanenin diğer kliniklerinde çalışan hemşirelerimizin sorunlarını ve sesini duyurmak için Çocuk Hastanesi önünde tüm hemşirelerimiz için basın açıklaması ve eylem yaptık. 14.01.2015 Tarihinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Çocuk Hastanesi hemşire üyelerimiz ve hastanenin diğer kliniklerinde çalışan hemşirelerimizin sorunlarını ve sesini duyurmak için Çocuk Hastanesi önünde tüm hemşirelerimiz için basın açıklaması ve eylem yaptık. 14.01.2015 Tarihinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Çocuk Hastanesi hemşire üyelerimiz ve hastanenin diğer kliniklerinde çalışan hemşirelerimizin sorunlarını ve sesini duyurmak için Çocuk Hastanesi önünde tüm hemşirelerimiz için basın açıklaması ve eylem yaptık.