Genel Merkez/Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

Türk Sağlık Sen Denetleme Kurulu

Alim KANPOLAT

Orhan YILMAZ

Mücahit Gökhan ŞAHİN

Rayif KURŞUNOĞLU

Fatih ÜSTÜNER