Haberler

Akdeniz Üniversitesi KİK Toplantımız

/ Antalya Yazdır
Bu haber 13,067 defa okundu
Akdeniz Üniversitesi KİK Toplantımız
Akdeniz Üniversitesi KİK Toplantımızı gerçekleştirdik

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince Akdeniz Üniversitesinde yetkili sendika olarak katıldığımız KİK toplantısı 12.12.2016 tarihinde yapılmış ve toplantıya ilişkin konular tutanağa başlanmıştır.

2016 YILI KASIM AYI KİK TALEPLERİMİZ:

1.    Önceki KİK Kararlarının görüşülmesi,

2.    Hastane otoparkına girişler ilk 25 dk. Ücretsiz olacağı denilmiş olmasına rağmen gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. Gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

3.    YÖK tarafından belirlenen sınavlarda görev alacak personelin içine Üniversite Hastanesi çalışanlarının da dahil edilmesi talep olunur.

4.    Poliklinik hizmetleri veren sağlık çalışanlarının döner sermayeye göre belirlenen performans yüzdelerinin yükseltilmesi (Ana Bilim Dallarının performanslarına göre)

5.    Döner Sermaye Ek Ödeme Komisyonuna çalışanlar adına yetkili sendika temsilcisinin dahil edilmesini talep ediyoruz.

6.    Hastane Başhekimliği ve Üniversite Rektörlüğü ile olumlu bilgi alışverişi, dilek ve sorunlarımızı görüşebileceğimiz düzenli aylık randevu talep ediyoruz. Randevu tarihlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz. 

7.    Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Bölümü olan “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' kısmının 10. Maddesi aşağıdaki gibidir:

(209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.)

Ancak 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesi gereğince Hastanemizde görevli personelimizin söz konusu maddeden yararlandırılmadıkları ile ilgili konunun telafisi,

8.    Hastanemizde görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelden (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden işleme tabi tutulmaları,

9.    Döner Sermayenin dağıtılması hususu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesi doğrultusunda dağıtılmakta olup, Yükseköğretim kurumlarında Döner Sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik kapsamında disiplin altına alınmıştır. Bu itibarla; Klinik hemşireleri ve Anjiyografi teknisyenlerinde olduğu gibi hastanemizin özellikli birimlerinde görev yapan (Örnek: Süt çocuğu Kan alma hemşiresi) ve poliklinik çalışanı sağlık görevlilerinin Döner Sermaye Gelirlerinden faydalandırılmaları,

10. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması hususunda aksaklıklar yaşanmaktadır. Kanunun kendisi ve dayandırılarak oluşturulan yönetmelik ve mevzuatların hayata geçirilmesi hususu. (Örnek: Hastanemizin Risk Analizinin yapılmamış olması, çalışanların zorunlu eğitimlerini almamış olmaları, sağlık çalışanlarından tamamının periyodik muayenelerinin yapılmıyor olması, Hastanemizin yasada belirtildiği şekliyle İş Yeri Hekimi çalıştırmıyor olması vs.),

11. 657 saylı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda, memurluğun üçüncü niteliği olan liyakat kavramı kapsamında “Görevde Yükselme Sınavı' tesis edilmesi,

konuları karara bağlanmıştır.


Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

Akdeniz Üniversitesi KİK Toplantımızı gerçekleştirdik