Haberler

Angarya Görevler Danıştaylık

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 40,153 defa okundu
Angarya Görevler Danıştaylık
Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan memurlar ile Tıbbi sekreter ve daktilograflara angarya görevler yüklenen yönetmeliğinin ilgili düzenlemelerinin iptali için Türk Sağlık Sen tarafından Danıştay’da dava açıldı.

Türk Sağlık Sen tarafından açılan davada Toplum Sağlığı Merkezi Bağlı Birimler yönetmeliğinde Tıbbı sekreterlere ve daktilograflara ayniyat saymanı yok ise onun görevlerini yürütmesini ve memurlara Tıbbi sekreter, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat saymanı ve ambar memurunun bulunmadığı durumlarda bu kişilerin görevlerini yürütmesini öngören düzenlemelerin iptali istendi.

Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemelerin angarya olduğu belirtilerek ihtiyaç ve zaruret gibi genel ifadelerle, personeli eğitimini almadığı, uzman olmadığı alan ve konularda çalışma yükümlülüğü altına soktuğu kaydedildi.

Bu durumun hem personel hem de hizmet açısından sonradan giderilemeyecek birtakım zararların ortaya çıkmasına neden olabileceğine dikkat çekilerek düzenlemenin yürütmesinin iptali istendi.