Haberler

Bir Haksızlığı Daha Sona Erdirdik

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 53,401 defa okundu
Bir Haksızlığı Daha Sona Erdirdik
Açtığımız dava sonucunda Danıştay Aile Hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılmasını engelleyen düzenleme iptal edildi. Ayrıca yıllık izinden sonra mazeret iznini 5 gün ile sınırlayan düzenlemenin de iptaline karar verildi.

Türk Sağlık Sen tarafından 27801 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ek Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan aile hekimliği çalışanlarının yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarımını engelleyen ve mazeret iznini 5 gün ile sınırlandıran düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açılmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 5. Dairesi verdiği kararda Aile Hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılmasını engelleyen düzenlemenin iptal edilmesine hükmetti. Danışta ayrıca yıllık izinden sonra mazeret iznini 5 gün ile sınırlayan düzenlemenin de iptaline karar verdi.