Haberler

Bu Yanlıştan Dönülmelidir.

/ Gaziantep Yazdır
Bu haber 3,717 defa okundu
Bu Yanlıştan Dönülmelidir.
Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal KAZAK; sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında Şehit Dr. Ersin Arslan toplantı salonunda bir değerlendirme yaptı.

KAZAK; ilan edilen 12. 500 kadronun, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre istihdam edileceğini belirtti.

Bu 12.500 kadroya 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim alanından birine girmiş olanlar ve yapılan bu sınavdan en az birinden yeterli Kamu Personeli Seçme Sınavı puanını almış olanlar başvurabilecektir.

• 4/B’li sözleşmeli statüde çalışırken istifa edip istifa süresinin üstünden bir yıl geçenler ile sözleşmeli personel olup Sözleşmesini; 
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, 
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadıkları için başvuru yapabilecekler.

• Bu alımla istihdam edilecek sözleşmeli personel 663 Sayılı KHK’nın 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel olacaktır. 4-B’li sözleşmeli personel değillerdir. Yeni bir istihdam modeli hayata geçmiş olacaktır.

• Bu alımda sözlü sınav olmayacaktır. Bakanlık bu sözleşmeli modelde KPPS sınavı ve mülakat sınavı ile yerleştirme yapmak yerine KPSS sınavı ve ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme usulünü benimsemiştir.

• Bu istihdam modeli ile atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

• Eş durumu tayin hakkı da kısıtlı ve idarenin takdir yetkisine bağlanmıştır. Bu yetkide oldukça geniştir. (Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.)

• Sağlık ve öğrenim mazereti tayini düzenleyen herhangi bir hüküm yoktur.

• Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanacaklardır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaklardır. Kısacası 6 yıl aynı yerde görev yapmak zorunda olacaklardır.

• Maaşlarını genel bütçeden alacaklardır.

Sağlıkta Farklı İstihdam Modelleri Terk Edilmeli Ve Bu Yanlıştan Dönülmelidir

KAZAK; Halihazırda sağlık sistemimizde 4/A, 4B, 4/C, 4924, Aile Hekimliği Sistemi, Vekil ve Kamu Dışı olmak üzere birçok farklı istihdam modeli mevcut iken, yapılacak bu alımla da bir istihdam modeli daha gelmektedir.

Söz konusu alımın ortaya çıkaracağı sorunlar hakkında da şöyle devam etti.
Kamuda çalışma barışının bozan ve huzurun zedeleyen en önemli unsurlardan biri de farklı istihdam modelleridir.

Farklı istihdam modellerini yarattığı en büyük sorunlar ise her bir istihdam modelinin farkı mali, sosyal ve özlük haklarına sahip olmasıdır. Kısacası sağlık kurumlarında aynı işi yapan sağlık çalışanlarının farklı bir durumlarda olmasıdır.

Biz bunun önüne geçilmesi adına tek tip olarak 4/A’lı kadrolu istihdamın esas olmasının ve tüm kamu çalışanlarının bu istihdam modelinde yer alması gerektiğini söylerken, ne yazık ki Bakanlık sağlık çalışanlarının böldükçe bölüyor.

Şimdi de 12. 500 kadro ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli statüsünü hayata geçiyor.

Sadece çok kısıtlı ve tamamen idarenin inisiyatifine bırakılmış bir eş durumu tayin hakkı verilmesi de hem insani olarak kabul edilemez hem de Anayasa’ya aykırıdır.

Bakanlık farklı istihdam modellerini terk etmeli ve tüm sözleşmeli sağlık personeline kadro vermelidir.

Kamu sağlık hizmetlerine zarar vermemeli ve bu yanlıştan biran önce dönmelidir.

Kemal KAZAK
Türk Sağlık-Sen
Gaziantep Şube Başkanı

 


Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal KAZAK; sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında Şehit Dr. Ersin Arslan toplantı salonunda bir değerlendirme yaptı. Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal KAZAK; sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında Şehit Dr. Ersin Arslan toplantı salonunda bir değerlendirme yaptı. Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal KAZAK; sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında Şehit Dr. Ersin Arslan toplantı salonunda bir değerlendirme yaptı.