Haberler

Cumartesi Nöbetleri için, Aile Hekimlerine Tehditte Sınır Yok…

/ İzmir-1 Yazdır
Bu haber 38,893 defa okundu
Cumartesi Nöbetleri için, Aile Hekimlerine Tehditte Sınır Yok…
Son çıkartılan yasayla cumartesi nöbet tutmaya zorunlu tutulan Aile Hekimlerimizin ve hemşirelerimizin yasal hakları gasp edilmektedir. ILO sözleşmelerine, uluslar arası mahkeme kararlarına uymayan, anayasamızdaki dinlenme hakkını hiçe sayan, cumartesi nöbetleri hukuksuzdur.

Sağlık Bakanlığının hukuk tanımaz, aile hekimliğini bitirme amaçlı mevzuat çalışmalarının son halkası “Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' olmuştur.

 

Sahayı bilmeyen, masa başı yönetim zihniyetinin “Cezayı artır; sorunu bitir' gibi çağdışı yaklaşımı bu son mevzuatın maalesef ana temasını oluşturmaktadır.

            “Aile hekimliğini nasıl geliştiririm, vatandaşa nasıl daha kaliteli sağlık hizmeti veririm çabası yerine, sorunları nasıl kamufle ederim?' zihniyetinin devam etmesinin zararını, buna sebep olanlar değil halkımız çekmektedir.

Masa başında aldığınız hukuki dayanaklardan yoksun kararların hiçbir geçerliliği yoktur.

Cumartesi nöbetine gelmemenin cezası 5 puan olsa da, 20 puan olsa da, 100 puan olsa da biz bu nöbeti tutmayacağız. Biri çıksın da bize mesaisine gelmeyen aile hekimine 10 ceza puanı verilirken, cumartesi nöbetine gelmeyen aile hekimine neden 20 ceza puanı verilir açıklasın.

Bu ülkenin masa başında oturup siyasi rant elde etmek için sağlık politikası oluşturanlara değil,  sahada kendisine hizmet eden, yaşlılarına, çocuklarına bakan, gebesini bebeğini emanet edeceği aile hekimlerine ihtiyacı vardır.

Türk Sağlık Sen olarak bu cumartesi (18 Nisan) İlimizde nöbete gitmeme oranları ile ilgili yaptığımız çalışma sonuçlarına göre; 18 Nisan 2015 Cumartesi günü İzmir de toplam 329 ASM,1248 aile hekimliği biriminden,266 Aile Hekimi ve Hemşiresine nöbet yazılmıştır.

Sabah saatlerinde 142 Aile hekimi nöbetine gitmemiş, 124 Aile hekimi nöbetine gitmiştir. Bu hafta sabah nöbete gitmeme oranı %53 tür. Toplum Sağlığı Merkezinden görevli arkadaşlarımızın denetlemesinden sonra,  yani öğleden sonra tekrar kontrol ettiğimiz ASM’lerimizden bir bölümünün daha kapandığını ve kapanan ASM’lerimizde 47 aile hekimimizin ve hemşiremizin olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Yani öğleden sonra nöbete gitmeyen aile hekimi 189’a ulaşmış, yüzdelik oranı ise, % 71 olmuştur.

Yani ilimizde nöbete gitmeme oranı %71 dir.

Başta Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu olmak üzere tüm bürokratların bu gerçeği bilmelerine rağmen inatla, ısrarla aile hekimliğinde çalışan hekim ve hemşirelere mobbing uygulamaya devam etmektedirler.

Anayasa Mahkemesinin; 18.9.2014 Tarihli ve 2013/8463 Başvuru Numaralı Kararı ile iş bırakma eylemine verilen cezanın Anayasa'nın 51. maddesinde yer alan sendika kurma hakkını ihlal ettiğine dair verilen karar,

6.1.2015 Tarihli ve 2013/8517 Başvuru Numaralı Kararı ile Sendikanın Aldığı Karar Doğrultusunda Gerçekleştirilen 'uyarı Grevi' Eylemine Katılan Sendika Üyesinin Disiplin Cezasıyla Cezalandırılmasını 'sendikal Hakkın İhlali' Olarak Nitelendiren karar,

6.1.2015 Tarihli ve 2013/8516 Başvuru Numaralı Kararı ile Sendikasının aldığı karara uyarak göreve gelmeyen öğretmene verilen cezayı hukuka uygun bulan mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına karar veren karar ve benzeri pek çok karara dayanarak,

Türk Sağlık Sen olarak, yasal hakkımız olan cumartesi iş bırakma eylem kararı almaya devam edeceğizi bir kez daha beyan ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte yasalara uygun olmayan, hiçbir hukuki geçerliliği olmayan komisyon kararlarında imzası bulunan bürokratlara suç duyurusunda bulunacağımıza beyan ediyoruz.

Aile hekimlerimiz ve hemşirelerimiz ile ilgili son yayınlanan “Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' genel merkezimiz tarafından yargıya taşındığını da bilgilerinize sunarız.

 

                                                                                                                                    Ahmet DOĞRUYOL

Türk Sağlık Sen İzmir-1 Şb. Bşk.