Haberler

Danıştay’dan İş Bırakan Memura Ceza Verilmeyeceği İle İlgili Onama Kararı

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 19,354 defa okundu
Danıştay’dan İş Bırakan Memura Ceza Verilmeyeceği İle İlgili Onama Kararı
Sendikaların aldığı iş bırakma kararına uyarak işe gitmeyen memura ceza verilemeyeceğine dair Danıştay’da bir onama kararı geldi.

Uşak devlet hastanesinde görev yapan bir üyemizin sendikamız aldığı karar doğrultusunda iş bırakması nedeniyle idare tarafından mazeretsiz işe gelmediği iddiasıyla aylıktan kesme cezası verilmişti.
Sendikamız tarafından cezanın iptali için Manisa 2. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve mahkeme verdiği kararda kamu görevlisinin göreve gelmeme fiilinin disiplin suçu sayılabilmesi için, eylemin özürsüz ve mazeretsiz olması gerektiğine dikkat çekmişti. Üyemizin sendikamızın aldığı karar doğrultusunda işe gelmemesinin bu anlamda değerlendirilemeyeceğine sendikal faaliyet kapsamında olduğu belirtilerek ceza işlemi iptal edilmişti.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun mahkeme kararına yaptığı itirazı değerlendiren Danıştay 12. Dairesi’de sendikamızın haklılığını tescilleyerek kararın onanmasına hükmetti.