Haberler

Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 21,633 defa okundu
Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık
Karabük'te görevli bir vekil ebemizin doğum izninden faydalandırılması için idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Kastamonu İdare Mahkemesinde Dava açılmıştı. Yerel mahkeme verdiği kararda vekil ebenin talebinin reddedilmesi işlemini hukuka uygun bularak idarenin red işleminin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti.

Bu durum üzerine sendikamız tarafından Zonguldak Bölge İdare mahkemesine itiraz edilmişti. Yapılan itirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi verdiği kararda vekil ebelerin hukuki statüsünün 657 Sayılı Kanunla düzenlendiğine dikkat çekerek vekil ebe hemşirelerin genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen memur sayılacağının öngörüldüğüne dikkat çekti.  Bu kapsamda atama şekilleri farklıda olsa vekil ebelerinde memur kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerek memurlara tanına haklardan dolayısıyla izin haklarından yararlandırılmaları gerektiğine vurgu yapıldı. 
Bölge İdare mahkemesi söz konusu nedenlerden dolayı yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasına ve dav sonuna kadar izin talebinin red işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.