Haberler

Döner Sermaye Dağıtımında Keyfiyete Danıştay’dan İptal

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 30,186 defa okundu
Döner Sermaye Dağıtımında Keyfiyete Danıştay’dan İptal
Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada Danıştay uzman doktorların döner sermayelerinin döner sermaye komisyonu yerine başhekim tarafından yapılmasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti.

Döner Sermaye yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik ile uzman tabiplerin döner sermaye hesaplamalarının Döner Sermaye Komisyonu yerine Baştabip tarafından yapılması getirilmişti.

Sendikamız tarafından söz konusu düzenlemenin keyfi uygulamalar yol açabileceği gerekçesiyle iptal edilmesi için Danıştay’da dava açılmıştı. 

Açtığımız davayı görüşen Danıştay 11. Dairesi verdiği kararda döner sermaye komisyonunda sağlık personelinden bir çok alanda görev yapan temsilcilerin olduğunu belirterek “ Komisyonun oluşum itibarıyla da daha geniş katılımın sağlandığı ve daha objektif kararların alınması amacına yönelik düzenleme içerdiği anlaşılmaktadır' denildi.  Kararda “Komisyonun teşkili ve oy çokluğu ile karar alındığı göze alındığında kurumlarda net performans puanının hesaplanmasında komisyona tanına yetkinin baştabibe verilmesine ilişkin düzenlemelerde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık görülmemiştir' denilerek düzenlemenin iptaline karar verildi.