Haberler

Döner Sermayeden Keyfi Kesintiye Mahkemeden İptal

/ Genel Merkezden Yazdır
Bu haber 14,430 defa okundu
Döner Sermayeden Keyfi Kesintiye Mahkemeden İptal
Ankara’da görev yapan bir doktor üyemizin döner sermaye ek ödemesinden Döner Sermaye komisyonu kararı ile kesinti yapılması işlemini Mahkeme iptal etti.

Ankara’da bir hastanede uzman doktor olarak göre yapan üyemizin görev mahallini özürsüz ve izinsiz olarak terk etmek suretiyle amirlerine ve çalışma arkadaşlarına sergilemiş olduğu tutum ve davranışı gerekçe gösterilerek Döner sermaye komisyonunda alınan kararla döner sermaye ek ödemesinden yüzde 20 kesinti yapılmıştı.

Söz konusu cezanın iptali için açılan davayı Ankara 1 İdare Mahkemesinin reddetmesi üzerine kararın düzeltilmesi için Ankara Bölge İdari Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesine itiraz edilmişti.

İtirazı görüşen mahkeme verdiği kararda döner sermayeden kesinti yapılması için hastane yöneticisi tarafından gerekçeli bir teklifin komisyona sunulması gerektiğine vurgu yaptı. Olayda hastane yöneticisin teklifi olmadan verilen komisyon kararının hukuksuz olduğu belirtildi.

Kararda ayrıca özürsüz ve izinsiz görev yerini terk etme nedeniyle verilen uyarma cezasının da il disiplin kurulu tarafından kaldırıldığı belirtilerek  idarenin red işlemi  ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin İdare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği açıklandı.

Bu nedenle karar düzeltmenin kabulüne ve idarenin işleminin iptaline hükmedilerek, kesilen döner sermaye miktarının yasal faizi ile birlikte doktorumuza ödenmesine karar verildi.