Haberler

Eğitim Durumundan Tayin Reddine Mahkemeden Durdurma

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 18,258 defa okundu
Eğitim Durumundan Tayin Reddine Mahkemeden Durdurma
Türk Sağlık-Sen’in açtığı dava sonucunda mahkeme laborantın eğitime devam etmesinin daha üstün bir kamu yararı olduğuna hükmederek eğitim durumundan tayin başvurusunun reddedilme işleminin yürütmesini durdurdu.

Kırıkkale’de görev yapan bir üyemizin eğitim durumundan Ankara’ya tayin olmak için yaptığı başvurunun Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yer alan standardın uygun olması kaydıyla düzenlemesine atıfta bulunarak Ankara ilinde kadro sayılarının dolu olması nedeniyle tayin talebini reddetmesi üzerine reddi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı. Açılan davayı görüşen Kırıkkale Bölge İdare mahkemesi verdiği kararda idarenin red gerekçesi olarak Ankara’da dolu kadro olması ve çalışana görev yerinde ihtiyaç duyulmasını belirtmişse de Ankara iline tayin yapılmadıkça davacının  öğrenim hayatını devam ettiremeyeceğinin açık olduğuna dikkat çekti.
Söz konusu biyoloji bölümünün de laborant için üst öğrenim olduğuna vurgu yapılan kararda “ Davacının öğrenim hayatına devam ederek anayasada yer alan eğitim hakkını kullanılmasında kamu hizmetinin gerekleri yönünden daha üstün bir kamu yararı olduğu görüldüğünden davacının eğitim ve öğretim hakkından yoksun kalması sonucunu doğuran işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır' denilerek söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.