Haberler

Eşi Özelde Çalışan Stratejik Personel İçin Danıştay’dan Önemli Karar

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 11,864 defa okundu
Eşi Özelde Çalışan Stratejik Personel İçin Danıştay’dan Önemli Karar
Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı ile eşi özelde çalışan stratejik personellerin ( doktor, dişhekimi ve eczacı) eş durumundan tayin hakkının önü açılmış oldu.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ‘Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği’ başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin (.......) beşinci fıkrası uygulanmaz.' Hükmünün Danıştay 2. Daire’nin 2016/14817 E. sayılı kararı ile  yürütmesini durdurmuştur. 

Hükmün yürütmesinin durdurulması kararı ile Yönetmeliğin 20. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen “Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.' hükmünden faydalanmasının önü açılmıştır. 
İlgili kararın Bakanlığa tebliğden itibaren; genel düzenleyici işlem olması nedeni ile herkes için geçerli ve bağlayıcı sonuç doğuracaktır.