Haberler/Sendikamızdan Haberler
Stratejik Personele Haksızlığın İptali İçin Dava Açtık

Stratejik Personele Haksızlığın İptali İçin Dava Açtık

Danıştay’ın Atama ve Nakil yönetmeliğinde yer alan ve eşi özelde çalışan stratejik personelin (Doktor,Diş hekimi, Eczacı) eş durumundan tayin hakkından faydalanmasını engelleyen hükmü iptal etmesinin ardından Bakanlık yönetmelik değişikliği yapmış ve “Ancak, sosyal güvenlik pirim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve stratejik personelin atanma talep ettiği yerin 5 ve 6.ncı hizmet bölgesi veya c ve d hizmet gurubu il olması şarttır.' Düzenlemesini yürürlüğe koymuştu.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Danıştaylık

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Danıştaylık

16.05.2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte yer alan ve çalışanların aleyhine olan bazı düzenlemelerin iptali için sendikamız tarafından Danıştay’da dava açıldı.

Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Riskli Birim Kararı

Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Riskli Birim Kararı

Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi hastanesinde Anjiyo biriminde görevli bir üyemizin döner sermaye ek ödemelerinde riskli birim katsayısından yararlanmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmış ve Kayseri 1. İdare mahkemesi davanın reddine karar vermişti.

 Türk Milletinin Başı Sağolsun

Türk Milletinin Başı Sağolsun

Bugün Diyarbakır Lice’de bölücü hainlerle çıkam çatışmada 3, Akşam saatlerinde de Şırnak'ın Şenoba’dan kalkan bir askeri helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 olmak üzere 16 kahraman askerimiz şehit olmuşlardır.

Teşkilatımıza ve 91 Bin 900 Üyemize Teşekkürler

Teşkilatımıza ve 91 Bin 900 Üyemize Teşekkürler

Kamuda adalet, ehliyet ve liyakatın yerlerde olduğu, Yenikapı ruhunun kamuda doğmadan öldürülerek ayrımcılık ve yandaşlıkta tüm sınırların zorlandığı, besleme sendikacılığın siyaset ve bürokrasinin el birliği ile büyütüldüğü, zorbalığın tüm kamuda kol gezdiği bir yetki dönemini daha Türk Sağlık-Sen teşkilatı olarak geride bıraktık.

Sıradağlar Gibi Dizilen Sorunlara Çözüm Bulunmalı

Sıradağlar Gibi Dizilen Sorunlara Çözüm Bulunmalı

Hemşireler Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci hemşirelerin bu haftayı sorunlarla karşıladıklarını belirterek “Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerimizde sabrı taşmış ve çalışma hayatındaki sorunlar katlanılmaz bir hal almıştır. Taleplerin sürekli göz ardı edilmesi derin bir ümitsizliğe neden olmaktadır. Ağır iş yükü, mobbing, ve şiddetin sürekli varlığını koruması ve ekonomik olarak sürekli bir geriye gidişin yaşanması nedeniyle hemşirelerimiz tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar. Sözleşmeli hemşire, vekil ebe hemşire gibi istihdam türleri ile çalışanlar özlük hakları açısından mağdur edilmektedirler. Geçici görevlendirmeler, görev dışı çalıştırmalar nedeniyle de sıkıntılar çekmektedirler.” dedi.