Haberler/Kazanımlarımız
Eş durumundan Tayin hakkında Bir Karar Daha

Eş durumundan Tayin hakkında Bir Karar Daha

İzmir Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan bir üyemizin eşinin tayinin Çanakkale valiliğine çıkması üzerine Çanakkale’de Sağlık bakanlığına bağlı bir kuruma naklen atamasının yapılması için yaptığı muvafakat talebinin reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Üniversite Çalışanlarının Tayin Hakları İle İlgili Önemli Karar

Üniversite Çalışanlarının Tayin Hakları İle İlgili Önemli Karar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi hemşire 2016 yılında Kurumlar arası naklen atama kurası ile Balıkesir Marmara İlçe devlet hastanesine atandı. Atama sonucunda üniversiteden muvafakat talep eden üyemizin bu talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada Zonguldak İdare Mahkemesinin red kararı vermesi ile bu karara da Sendikamız tarafından itiraz edilmişti.

Bölge İdare Mahkemesinden Önemli Bozma Kararı

Bölge İdare Mahkemesinden Önemli Bozma Kararı

Radyoloji/Röntgen Teknisyenlerinin günlük çalışma süresi 08.10.2007 tarihinde yayınlanan bir genelge ile saatleri 5 saatten 9 saate çıkarılmıştı. Söz konusu genelgenin yürütmesi Danıştay tarafından 01.05.2008 tarihinde durdurulmuştu.

Mikrobiyoloji-Kültür Biriminde Çalışanlar için Önemli Riskli Birim Kararı

Mikrobiyoloji-Kültür Biriminde Çalışanlar için Önemli Riskli Birim Kararı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde Mikrobiyoloji - Kültür biriminde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan bir üyemizin riskli birimlere çalıştığı hizmet süreleri için döner sermaye ödemesinde riskli birimlere yönelik öngörülen katsayı üzerinden hesaplaması için yaptığı başvurunun reddi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Kan Merkezinde Çalışanlar İçin Önemli Karar

Kan Merkezinde Çalışanlar İçin Önemli Karar

Zonguldak’ta Üniversite Hastanesi Kan Merkezinde görevli laborantların riskli birime hizmet verdikleri sürelerde döner sermaye ek ödemelerinin riskli birim katsayısından hesaplanması için açtığımız davayı kazanmamızın ardından bu kez de Eskişehir’de Devlet Hastanesi Kan Merkezi çalışanları için kazandık.

Üst Öğrenimle İlgili Önemli Bir Onama Kararı

Üst Öğrenimle İlgili Önemli Bir Onama Kararı

Balıkesir’de görev yapan, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı bitiren ve intibakı yapılan ATT üyemizin intibakının Sağlık Bakanlığı’nın üst öğrenim olmaktan çıkarması nedeniyle 2015 yılında sonlandırılması üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Mahkemeden Önemli Üst Öğrenim Kararı

Mahkemeden Önemli Üst Öğrenim Kararı

2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden ATT üyemizin mezun olup intibakı yapılan üyemizin 2015 yılı Kasım ayından itibaren intibakının iptal edilerek kesilmesi üzerine üyemiz tarafından söz konusu durumun düzeltilmesi için başvuru yapılmış fakat idare başvuruyu Aralık ayında reddetmişti.

Riskli Birim Haksızlığını Çözmeye Devam Ediyoruz

Riskli Birim Haksızlığını Çözmeye Devam Ediyoruz

Yozgat Devlet Hastanesinde Radyoloji teknikeri olarak görev yapan üyemizin riskli birimlere hizmet verdiği sürülerde nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesi talebinin hastane idaresi tarafından reddedilmesi üzerine Yozgat İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezinde görevli laborant şube başkan yardımcımız, temsilci ve üyelerimizin mesai saati içinde özellik arz eden riskli birimdeki çalışmaları ile mesai dışında da özellik arz eden birimlerden olan acil serviste tuttuğu nöbetler karşılığında ödenen döner sermaye ek ödemesinin riskli birim katsayısından verilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

İstanbul’da görevli Laboratuar teknisyeni üyemizin döner sermaye ödemesinde acil servisteki çalışması hesaba katılarak riskli birim katsayısından yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı.

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

2010 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden ATT üyemizin mezun olup intibakı yapılan üyemizin 2015 yılı Kasım ayından itibaren intibakının iptal edilerek tekrar lise düzeyinden ücretlerinin ödenmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.