Haberler/Kazanımlarımız
Hizmet Süresi Eklenmesi İle İlgili Önemli Karar

Hizmet Süresi Eklenmesi İle İlgili Önemli Karar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi Odyometri teknikerinin memuriyetten önce 8 yıl şirket ortaklığı süresinin derece ve kademe ilerlemesine eklenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

Mahkemeden %50 Arttırımlı Nöbet Ücreti Kararı

Mahkemeden %50 Arttırımlı Nöbet Ücreti Kararı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde biyokimya laboratuvarında görev yapan bir üyemizin nöbet tuttuğu saatlerde riskli birimlere hizmet verdiği sürelerde nöbet ücretinin yüzde 50 arttırımlı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Ameliyathanede Islak Zeminde Düşen Sağlıkçıya Tazminat

Ameliyathanede Islak Zeminde Düşen Sağlıkçıya Tazminat

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Türk Sağlık-Sen üyesi bir Anestezi teknisyeninin, ameliyathaneden hasta sedyesini çıkarırken ıslak zemin nedeniyle düşerek elinde kırması sonucunda, Türk Sağlık-Sen tarafından idarenin kusurlu olduğu, çalışanın üç ay rapor alması ve döner sermayeden mahrum kalması nedeniyle 1500 TL Maddi, yaşadığı elem acı ve üzüntü nedeniyle de 4500 TL manevi tazminat davası açıldı.

Eş durumundan Tayin hakkında Bir Karar Daha

Eş durumundan Tayin hakkında Bir Karar Daha

İzmir Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan bir üyemizin eşinin tayinin Çanakkale valiliğine çıkması üzerine Çanakkale’de Sağlık bakanlığına bağlı bir kuruma naklen atamasının yapılması için yaptığı muvafakat talebinin reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Üniversite Çalışanlarının Tayin Hakları İle İlgili Önemli Karar

Üniversite Çalışanlarının Tayin Hakları İle İlgili Önemli Karar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi hemşire 2016 yılında Kurumlar arası naklen atama kurası ile Balıkesir Marmara İlçe devlet hastanesine atandı. Atama sonucunda üniversiteden muvafakat talep eden üyemizin bu talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada Zonguldak İdare Mahkemesinin red kararı vermesi ile bu karara da Sendikamız tarafından itiraz edilmişti.

Bölge İdare Mahkemesinden Önemli Bozma Kararı

Bölge İdare Mahkemesinden Önemli Bozma Kararı

Radyoloji/Röntgen Teknisyenlerinin günlük çalışma süresi 08.10.2007 tarihinde yayınlanan bir genelge ile saatleri 5 saatten 9 saate çıkarılmıştı. Söz konusu genelgenin yürütmesi Danıştay tarafından 01.05.2008 tarihinde durdurulmuştu.

Mikrobiyoloji-Kültür Biriminde Çalışanlar için Önemli Riskli Birim Kararı

Mikrobiyoloji-Kültür Biriminde Çalışanlar için Önemli Riskli Birim Kararı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde Mikrobiyoloji - Kültür biriminde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan bir üyemizin riskli birimlere çalıştığı hizmet süreleri için döner sermaye ödemesinde riskli birimlere yönelik öngörülen katsayı üzerinden hesaplaması için yaptığı başvurunun reddi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Kan Merkezinde Çalışanlar İçin Önemli Karar

Kan Merkezinde Çalışanlar İçin Önemli Karar

Zonguldak’ta Üniversite Hastanesi Kan Merkezinde görevli laborantların riskli birime hizmet verdikleri sürelerde döner sermaye ek ödemelerinin riskli birim katsayısından hesaplanması için açtığımız davayı kazanmamızın ardından bu kez de Eskişehir’de Devlet Hastanesi Kan Merkezi çalışanları için kazandık.