Kazanımlarımız || Türk Sağlık Sen Genel Merkezi
Haberler/Kazanımlarımız
Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezinde görevli laborant şube başkan yardımcımız, temsilci ve üyelerimizin mesai saati içinde özellik arz eden riskli birimdeki çalışmaları ile mesai dışında da özellik arz eden birimlerden olan acil serviste tuttuğu nöbetler karşılığında ödenen döner sermaye ek ödemesinin riskli birim katsayısından verilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

İstanbul’da görevli Laboratuar teknisyeni üyemizin döner sermaye ödemesinde acil servisteki çalışması hesaba katılarak riskli birim katsayısından yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı.

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

2010 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden ATT üyemizin mezun olup intibakı yapılan üyemizin 2015 yılı Kasım ayından itibaren intibakının iptal edilerek tekrar lise düzeyinden ücretlerinin ödenmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

 Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi İptal

Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi İptal

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyona Hastanesinde Hemşire olarak çalışan üyemizin Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine yapılan süresiz geçici görevlendirme işlemi yargı tarafından iptal edildi.

Hatalı Hesaplamayı Mahkemeden Döndürdük

Hatalı Hesaplamayı Mahkemeden Döndürdük

SGK’ya bağlı Dinlenme ve Bakımevinde görev yaparken kurumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmesinin ardından maaş ve tazminat hesaplamalarında Aralık 2011 maaşının dikkate alınması nedeniyle yaşanan kayıplar için üyemiz adına dava açılmıştı.

Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık

Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık

Karabük'te görevli bir vekil ebemizin doğum izninden faydalandırılması için idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Kastamonu İdare Mahkemesinde Dava açılmıştı. Yerel mahkeme verdiği kararda vekil ebenin talebinin reddedilmesi işlemini hukuka uygun bularak idarenin red işleminin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti.

Nöbet Ücretinde Haksızlığı Sonlandırdık

Nöbet Ücretinde Haksızlığı Sonlandırdık

Erzincan’da Afiliye Hastane Olan Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa ve 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel kanuna tabi çocuk cerrahi uzmanı ve 2 ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktorumuzun nöbet ücreti talebinin reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açılmıştı.

Defin Nöbetine Mahkemeden İptal

Defin Nöbetine Mahkemeden İptal

İzmir Buca’da görev yapan aile hekimi üyemizin Buca Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Defin İzni ve Ölüm Bildirim Yetkilisi Nöbet listesinde nöbet yazılmasının ardından sendikamız tarafından dava açılmıştı.