Haberler/Kazanımlarımız
Riskli Birim Haksızlığını Çözmeye Devam Ediyoruz

Riskli Birim Haksızlığını Çözmeye Devam Ediyoruz

Yozgat Devlet Hastanesinde Radyoloji teknikeri olarak görev yapan üyemizin riskli birimlere hizmet verdiği sürülerde nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesi talebinin hastane idaresi tarafından reddedilmesi üzerine Yozgat İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Mahkeme'den Riskli Birim Kararı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezinde görevli laborant şube başkan yardımcımız, temsilci ve üyelerimizin mesai saati içinde özellik arz eden riskli birimdeki çalışmaları ile mesai dışında da özellik arz eden birimlerden olan acil serviste tuttuğu nöbetler karşılığında ödenen döner sermaye ek ödemesinin riskli birim katsayısından verilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

Mahkemeden Riskli Birim Kararı

İstanbul’da görevli Laboratuar teknisyeni üyemizin döner sermaye ödemesinde acil servisteki çalışması hesaba katılarak riskli birim katsayısından yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı.

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

İntibakı İptal Edilen ATT’ler İçin Önemli Karar

2010 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden ATT üyemizin mezun olup intibakı yapılan üyemizin 2015 yılı Kasım ayından itibaren intibakının iptal edilerek tekrar lise düzeyinden ücretlerinin ödenmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

 Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi İptal

Hukuksuz Geçici Görevlendirmeyi İptal

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyona Hastanesinde Hemşire olarak çalışan üyemizin Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine yapılan süresiz geçici görevlendirme işlemi yargı tarafından iptal edildi.

Hatalı Hesaplamayı Mahkemeden Döndürdük

Hatalı Hesaplamayı Mahkemeden Döndürdük

SGK’ya bağlı Dinlenme ve Bakımevinde görev yaparken kurumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmesinin ardından maaş ve tazminat hesaplamalarında Aralık 2011 maaşının dikkate alınması nedeniyle yaşanan kayıplar için üyemiz adına dava açılmıştı.

Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık

Doğum İzninde Haksızlığı Sonlandırdık

Karabük'te görevli bir vekil ebemizin doğum izninden faydalandırılması için idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Kastamonu İdare Mahkemesinde Dava açılmıştı. Yerel mahkeme verdiği kararda vekil ebenin talebinin reddedilmesi işlemini hukuka uygun bularak idarenin red işleminin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti.