Haberler/Kazanımlarımız
Nöbet Ücretinde Haksızlığı Sonlandırdık

Nöbet Ücretinde Haksızlığı Sonlandırdık

Erzincan’da Afiliye Hastane Olan Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa ve 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel kanuna tabi çocuk cerrahi uzmanı ve 2 ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktorumuzun nöbet ücreti talebinin reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açılmıştı.

Defin Nöbetine Mahkemeden İptal

Defin Nöbetine Mahkemeden İptal

İzmir Buca’da görev yapan aile hekimi üyemizin Buca Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Defin İzni ve Ölüm Bildirim Yetkilisi Nöbet listesinde nöbet yazılmasının ardından sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Eğitim Durumundan Tayinde Önemli Karar

Eğitim Durumundan Tayinde Önemli Karar

Samsun’da görev yapan bir üyemizin lisans tamamlama ile Üniversitenin Fizik Bölümüne kaydını yaptırmasının ardından yaptığı tayin başvurusunda bulunmuştu. İdare ise başvuruyu fizik bölümünün sağlıkla ilgili bir üst öğrenim olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Usulsüzlüklere Geçit Yok

Usulsüzlüklere Geçit Yok

Balıkesir’de Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Entegre Hastanesinde görev yaparken Kamu Hastaneler birliğine bağlı ADSM’ye geçici görevlendirilen diş hekimimiz için açtığımız davayı kazanarak geçici görevlendirmeyi iptal ettirdik.

Nöbet Ücretlerindeki Haksızlıkları Sonlandırıyoruz

Nöbet Ücretlerindeki Haksızlıkları Sonlandırıyoruz

Ankara Elmadağ Hastanesinde Görevli Radyoloji Teknisyeni Üyemizin nöbetlerinde acil servise hizmet verdiği sürelere ilişkin nöbet ücretinin riskli birimlerdeki gibi yüzde 50 artırımlı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açılmıştı. Açılan davayı görüşen Ankara 7. İdare Mahkemesi red kararı vermişti.

Cumartesi Nöbetlerinde Bir Hukuki Zafer Daha

Cumartesi Nöbetlerinde Bir Hukuki Zafer Daha

Türk Sağlık-Sen olarak cumartesi nöbetlerine gitmeyen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına verilen cezaları iptal ettirmeye devam ediyoruz. 5 ceza ihtar puanı cezalarının iptalinin ardından 20 ceza ihtar puanında da ilk yürütmeyi durdurmayı kazandık.

Mahkemeden Branş Nöbetleri İçin Önemli Karar

Mahkemeden Branş Nöbetleri İçin Önemli Karar

Eskişehir’de görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi Genel Cerrahi Uzmanının hastanede 24 Saat esasına dayalı tuttuğu branş nöbetinde acil servise verdiği hizmet sürelerinde nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı.

Keyfi Göreve Mahkeme Dur Dedi

Keyfi Göreve Mahkeme Dur Dedi

Dokuz Eylül Üniversitesinde görev yapan biyolog üyemizin iş ve görev tanımına uygun olmayan işlerde çalıştırılması nedeniyle açtığı dava sonucunda mahkeme verdiği kararla keyfi görev verilmesini iptal etti.