Haberler

Hırsızlık Son Bulsun

/ Gaziantep Yazdır
Bu haber 10,514 defa okundu
Hırsızlık Son Bulsun
​Gaziantep - Kilis Tabipler Odası, Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi, Ses Gaziantep Şubesi, Genel Sağlık İş sendikası Gaziantep İl Temsilciliği, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği (GAHD) ve Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneğinden oluşan “Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi” olarak; Aile Sağlığı Merkezlerinde artan hırsızlık vakaları hakkında basın açıklaması yaptık. Platform adına açıklamayı Gaziantep - Kilis Tabipler Odası Sekreteri Dr. Mehmet ÇETİN yaptı.

Değerli Basın Mensupları;

Bir süredir hepimizin bildiği gibi aile sağlığı merkezlerimizde hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Yaklaşık bir yıl önce ilk vaka çıktığında bunun sıradan hırsızlıklar olmadığını bir süre sonra il içerisinde bulunan tüm ASM’lerin risk altında olduğunu ilgililerle ve yetkililerle konuşup dile getirmiştik. Ne yazık ki geldiğimiz bu günlerde hırsızlık vakaları artarak devam etmekte neredeyse her gün bir ASM soyulmaktadır. Hatta bazı ASM’ler bir ay arayla ikinci kez hırsızların ziyaretine uğramaktadır. Bu kadar çok hırsızlığa rağmen hırsızlar henüz bulunamamıştır. Aile hekimliği sistemindeki aksaklıkların da hırsızların iştahını arttırdığı tarafımızca düşünülmektedir.

Hırsızlık bir toplumun en büyük baş belasıdır. En büyük suçlardan birisidir. Hiç emek vermeden, çalışmadan, alın teri dökmeden birisinin emeğini, alın terini gizlice götürmektir. Yüz kızartıcı suçların en büyüklerindendir. Ne yazık ki bu suç toplumsal duyarlılığın azaldığı, “gemisini kurtaran kaptan' düşüncelerinin arttığı zamanlarda daha çok artmaktadır. Hırsızlık insan onurunu ve şerefini ayaklar altına alan ama ne yazık ki yoksullukla doğru orantılı olarak artan tarihin eski mesleklerindendir.
Bu konuda yetkilileri tekrar daha duyarlı olmaya çağırırken aile hekimliği sistemindeki sorunların çözümü tarihin bu en eski ve en yüz kızartıcı suçunu en aza indirecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığına çözüm önerilerimizi iletiyoruz. 
Bunlar; 


1- ASM’lerin standart projeler dâhilinde kamu binalarında hizmet vermesi, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbi malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlenmelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

2- İster kamu ister özel isterse belediye binası olsun çoğunlukla binaların amaca uygun binalar olmaması nedeniyle fiziki koşulları sağlık hizmeti vermeye uygun değildir, hatta bazen sağlığı bozucu olabilecek fiziki koşullar bile mevcuttur. Çalıştığımız binalarda yaşanabilecek her türlü sorunun çözümü, binaların yıllık bakımları, genişletme vs gibi her türlü işlemin masrafı için aile hekimlerinin cari gider yardımını kullanması beklenmektedir. Bu da kiracı olunan mekâna yatırım yapılmamasını getirmekte, var olan yetersiz fiziki koşulları giderek daha da kötüleştirmektedir. Mevcut ASM’lerin fiziki koşulları yeni binalar yapılana kadar acilen iyileştirilmelidir. ASM’ nin coğrafi yerleşimi iyi planlanmalıdır.