Haberler

Mahkeme: Şua İzninde Döner Sermaye Kesilemez

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 34,762 defa okundu
Mahkeme: Şua İzninde Döner Sermaye Kesilemez
Ege Üniversitesi hastanesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi radyoloji teknikerinin şua izninde döner sermayesinin kesilmesi üzerine sendikamız Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

İzmir 2. İdare Mahkemesinin davayı reddetmesi nedeniyle İzmir bölge İdare Mahkemesine itiraz edildi. 
Yapılan itirazı karara bağlayan Bölge İdare Mahkemesi döner sermaye ek ödemesinin personelin hizmete katkı unsuru esas alınarak ödeme yapılmakta ise de  davacının yasal zorunluluk gereği bir aylık şua izni kullandığına dikkat çekti.  Mahkeme kararında yasa gereğince kullanılmak zorunda olunan şua izni nedeniyle döner sermaye ek ödemesi yapılmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığına vurgu yaptı. Mahkeme davacı radyoloji teknikerinin  şua izni nedeniyle döner sermayeden kesinti yapılmaması ve izinli olunan döneme ilişkin döner sermaye ücretlerinin tam olarak ödenmesi yönündeki başvurusunun idare tarafından  reddedilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmetti. 
Bölge İdare Mahkemesi söz konusu itirazı kabul ederek İzmir 2. İdare mahkemesinin verdiği kararı bozdu ve davacıya şua iznini kullandığı döneme ait döner sermaye ödemesinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmetti.