Haberler

Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Mağduriyetlerinin Giderilsin

/ Aydın Yazdır
Bu haber 26,071 defa okundu
Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Mağduriyetlerinin Giderilsin
Döner sermaye, kurumlarda bir ucube hale gelmiş çalışanlar arasında farklı uygulamalarla birlikte iç barışı bozmuş ve sağlık çalışanlarını mutsuz etmiştir. Yönetmeliğin yeniden hazırlanması için Bakanlığımıza defalarca görüş bildirilmiş olmasına rağmen gereği yapılmamıştır.

 Adil ve hakkaniyetli bir döner sermayenin uygulanması için sivil toplumun talepleri Bakanlık tarafından bir an önce dikkate alınarak gereği yapılmalıdır. Bu sistem hem çalışanları mağdur etmekte, hem de milli servete zarar verir bir hal almıştır.

1.2. ve 3. Basamak olarak nitelendirilen sağlık teşkilatının 1. basamağın önemli bir bölümü döner sermaye dağıtımından her hangi bir pay almamaktadır.2. basamak dediğimiz hastaneler de yapılarına göre, personel sayılarına göre farklı bir durum ortaya çıkmakta ve beklentilere cevap vermemektedir. Büyük hastanelerde iş yükünün çok olmasına rağmen döner sermaye alınamamakta Küçük hastanelerde de gelir az denilmektedir. Üniversite hastanelerinde de borçlar çok olduğu gerekçesiyle yine döner sermaye dağıtılmamaktadır. Geçen yıla göre artış olması beklenirken tam tersi bir durum ortaya çıkmış ve personelin beklentileri boşa çıkmıştır. Oysaki enflasyon da dikkate alındığında geçmiş yıllara göre artışlı olması gerekirdi.

2. Basamakta döner sermaye yönetmeliğinin 8.maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilerek, döner sermaye komisyon kararına göre dağıtılması yönündeki maddeye rağmen, bu kararın Genel sekreter tarafından bozulup, Genel sekreterin belirleyeceği rakam dikkate alınarak dağıtılması yönetmelikteki değişiklikle komisyonu hiçe saymıştır. Konu ile ilgili Genel Merkezimiz Danıştay’a dava açarak komisyonun işlevsiz bırakılmasının mantığının olmadığını belirtmiştir. Malum Sendika ise Ekim 2015 tarihinde Aydın da yaptığı basın açıklaması ile Sağlık personelinin döner sermaye mağduriyeti tamamen çözüldü diyerek sağlık çalışanlarını beklenti içine sokmuştur.

Sağlık çalışanlarına döner sermaye ödeniyor mantığı ile maaşlarında elle tutulur bir iyileştirme yapılmamış ve kamudaki diğer kurumlar la kıyaslandığında en çok maddi kayba uğrayan kurum haline gelmiştir. 24 saat bayram-tatil demeden hizmet veren kurumlarımız Sayın Bakanımızın da basına söylediği gibi sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını alamamaktadır. Ortalama 500 TL döner sermaye dağıtıldığını ifade eden siyaset ve bakanlık bürokratlarına sesleniyoruz.

Eğer söylediğiniz doğru ise gelin bu rakamı her ay maaşlarımıza yansıtın.!!!

Vatandaşın sağlık hizmetlerindeki memnuniyetini her platformda söyleyen siyasetçilere sesleniyoruz. Eğer söyledikleriniz doğru ise bu memnuniyeti sağlayan sağlık çalışanlarını göz ardı etmeyin. Kişi başına düşen milli gelirden, mahrum etmeyin. Emeğimizi, alın terimizi gece-gündüz bayram-tatil demeden fedakârca 24 saat kesintisiz hizmet veren bizleri mağdur etmeyin. İki yılda bir yapılan toplu sözleşmede çalışanların haklı taleplerini masada müzakere etmeyen kazanımlarımızı toplu sözleşme masasında 2 yıl sonra iade eden (2013 toplu sözleşmedeki öngörülen enflasyon farkını 2015’te değiştirerek verilen enflasyon diye yapılan değişikliğe imza koyarak) malum sendikaya rağmen hak ettiğimiz ücreti veriniz.

Hastanelere alınan malzemelerin girdi fiyatlarındaki artışı, taşeron çalışanlarının ücretlerinin artması ile birlikte verilen hizmet bedelinin artmaması nedeniyle hastanelerin bütçelerini denk getirmek mümkün görünmemektedir. Öyleyse ya verilen hizmetin bedeli artmalı ya da genel bütçeden hastanelere takviye yapılmalıdır.

Bakanlığın bu mağduriyeti gidermedeki tedbiri en kısa sürede ortaya koyması, gerekli düzenlemelerin yapılarak sağlık çalışanlarının rahat bir nefes almalarının ve emeğinin karşılığının alınmasının sağlanması hususu en büyük gayretimizdir.

                                                                                                       Ahmet BOZKURT 

                                                                                                     Aydın Şube Başkanı